FPT.IHRP - Phần mềm quản lý tổng thể nguồn nhân lực

Tin tức

Nhiều người lao động được tăng lương từ 1/1/2013

Chính phủ vừa ban hành nghị định điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng...Nghị định cũng khuyến khích các doanh nghiệp trả lương cho người lao động cao hơn mức lương tối thiểu vùng quy định.

Từ ngày 1/1/2013, mức lương tối thiểu vùng sẽ tăng từ 1,65 triệu đồng/tháng đến 2,35 triệu đồng/tháng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.

Đó là nội dung chính trong Nghị định 103/2012 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc trong các tổ chức nói vừa được Chính phủ ban hành.

Theo đó, mức lương tối thiểu mới sẽ được chia theo 4 vùng, trong đó, vùng 1 sẽ tăng từ 2 triệu đồng/tháng hiện nay lên 2,35 triệu đồng/tháng; vùng 2 sẽ tăng từ 1,78 triệu đồng/tháng lên 2,1 triệu đồng/tháng; vùng 3 sẽ tăng từ 1,55 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng và vùng 4 sẽ tăng từ 1,4 triệu đồng lên 1,65 triệu đồng/tháng.

Nghị định nêu rõ, mức lương tối thiểu vùng quy định như trên cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận tiền lương bảo đảm mức tiền lương tính theo tháng trả cho người lao động chưa qua đào tạo làm công việc đơn giản nhất trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ số ngày làm việc tiêu chuẩn trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu.

Ngoài ra, mức tiền lương thấp nhất trả cho người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

Đối với doanh nghiệp đã xây dựng và ban hành thang lương, bảng lương thì căn cứ vào mức lương tối thiểu vùng để điều chỉnh các mức lương trong thang lương, bảng lương, phụ cấp lương, các mức lương trong hợp đồng lao động cho phù hợp với các thỏa thuận và quy định của pháp luật lao động.

Còn với các doanh nghiệp chưa xây dựng thang lương, bảng lương thì căn cứ vào mức lương tối thiểu vùng để tính các mức lương khi xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương, tính các mức lương ghi trong hợp đồng lao động và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động.

Tuy nhiên Nghị định cũng khuyến khích các doanh nghiệp trả lương cho người lao động cao hơn mức lương tối thiểu vùng quy định.

Đối tượng áp dụng của Nghị định bao gồm: doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam); hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam có thuê mướn lao động (trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của nghị định này).

Mới đây Quốc hội cũng đã thông qua việc điều chỉnh tăng từ 100.000 đồng/người (từ 1,05 triệu đồng lên 1,15 triệu đồng/tháng) đối với cán bộ, công chức, người nghỉ hưu hưởng lương từ ngân sách nhà nước, áp dụng từ 1/7/2013.

Theo Thu Trang - VnEconomy

Fatal error: Call to undefined function mb_strlen() in /home/html/ihrp.fis.com.vn/sites/all/modules/boost/boost.module on line 4218