FPT.IHRP - Phần mềm quản lý tổng thể nguồn nhân lực

Tin tức

Triển khai FPT.iHRP cho trường ILA Việt Nam

Sau Đại học RMIT, FPT.iHRP tiếp tục được ILA Việt Nam lựa chọn.

ILA Việt Nam là một trong những tổ chức giáo dục nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. Với  phương châm không ngừng nâng cao các dịch vụ cũng như chương trình học nhằm mang đến quyền lợi tốt nhất cho học viên, ILA có nhu cầu về một chương trình quản lý tổng thể nguồn nhân lực hiện đại để phục vụ, hỗ trợ cho đơn vị thực hiện điều đó.

Mọi cơ sở vật chất, trang thiết bị của ILA đều đòi hỏi đáp ứng theo tiêu chuẩn quốc tế. Do đó, FPT.iHRP đã phải trải qua một cuộc tuyển chọn gắt gao để đo độ phù hợp của chương trình với các yêu cầu nghiệp vụ chuyên sâu và hiện đại của ILA.

Cuối cùng, Hệ thống Quản lý tổng thể nguồn nhân lực - FPT.iHRP đã được ILA lựa chọn triển khai với các tính năng đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ cao và các tiện ích hỗ trợ tối đa người dùng.

Ngày 31/05/2011, ILA và FPT IS đã ký kết hợp đồng triển khai FPT.iHRP với đầy đủ các phân hệ chức năng. Với việc triển khai cho ILA, FPT.iHRP tiếp tục khẳng định sự đáp ứng của sản phẩm đối với nghiệp vụ và yêu cầu tính năng người dùng trong lĩnh vực Giáo dục.

FPT IS