FPT.IHRP - Phần mềm quản lý tổng thể nguồn nhân lực

Tin tức

Triển khai FPT.iHRP cho Sapporo Việt Nam

Sau khi ký hợp đồng "Cung cấp license và triển khai Phần mềm Quản lý Tổng thể nguồn nhân lực - FPT.iHRP" cho khách hàng VTN và Traphaco tại Hà Nội, FPT IS tiếp tục trở thành nhà cung cấp sản phẩm FPT.iHRP cho khách hàng Sapporo Việt Nam tại TP.HCM.

Sapporo là một thương hiệu bia lâu đời nhất tại Nhật Bản, ra đời từ năm 1876. Ngày nay, thương hiệu này đã tham gia vào các thị trường trên toàn thế giới. Sapporo đã được khẳng định là một hương vị bia cao cấp tại Việt Nam.

Với sự tin tưởng, lựa chọn của thương hiện bia cao cấp này, FPT.iHRP tiếp tục khẳng định khả năng đáp ứng và phù hợp đối với nhiều lĩnh vực sản xuất khác nhau của sản phẩm.

FPT IS