FPT.IHRP - Phần mềm quản lý tổng thể nguồn nhân lực

Tin tức

Triển khai FPT.iHRP cho Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP)

Ngày 07/03, FPT IS đã ký hợp đồng cung cấp "Phần mềm Quản lý Tổng thể Nguồn nhân lực - FPT.iHRP" cho Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP). Đây là khách hàng Khu công nghiệp (KCN) đầu tiên của sản phẩm FPT.iHRP.

 

 

Thêm một lần nữa, FPT.iHRP lại chứng minh được khả năng đáp ứng nhu cầu cao của mình đối với các doanh nghiệp trong mọi lĩnh vực khác nhau.

Quy trình quản lý được chuẩn hóa qua quá trình triển khai cho hàng trăm khách hàng lớn bao gồm cả các doanh nghiệp lớn trong nước và các tập đoàn, công ty đa quốc gia, các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam; sự am hiểu sâu sắc thị trường nhân sự tại  Việt Nam; khả năng ứng dụng nhanh và nhiều tiện ích phụ vụ công tác quản lý... là những yếu tố được khách hàng VSIP đánh giá cao và tin tưởng ứng dụng. 

FPT IS