FPT.IHRP - Phần mềm quản lý tổng thể nguồn nhân lực

Tin tức

Triển khai FPT.iHRP cho công ty Vedan Việt Nam

Ngày 07/9, FIS Soft ký hợp đồng cung cấp và triển khai Phần mềm quản lý tổng thể nguồn nhân lực – FPT.iHRP cho khách hàng công ty Vedan Việt Nam. Vedan là khách hàng mới thứ 11 của FPT.iHRP trong năm 2012 và đây là một trong những hợp đồng FPT.iHRP giá trị cao nhất trong năm.   

Sản phẩm được đánh giá đáp ứng gần như đầy đủ yêu cầu của phía khách hàng. Đặc biệt phân hệ chấm công và tính lương linh hoạt có thể đáp ứng được đặc thù chấm công, tính lương khá phức tạp và mô hình hoạt động bao gồm nhiều nhà máy, chi nhánh và công ty con của Vedan là yếu tố khiến khách hàng hoàn toàn hài lòng.

Công Ty Cổ Phần Hữu Hạn Vedan Việt Nam (Vedan Việt Nam) được thành lập từ năm 1991 tại xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Hiện nay công ty đã đưa vào hoạt động các công trình bao gồm: Nhà máy tinh bột nước đường, Nhà máy bột ngọt, Nhà máy tinh bột biến tính, Nhà máy Xút-axít, Nhà máy Lysine, Nhà máy phát điện có trích hơi, Nhà máy PGA, Nhà máy phân bón hữu cơ khoáng Vedagro dạng viên, Hệ thống xử lý nước thải bằng công nghệ tiên tiến, Cảng chuyên dùng Phước Thái Vedan, các công trình, cơ sở hạ tầng tại các khu vực hành chính, cư xá, giáo dục đào tạo…

Từ khi thành lập nhà máy đầu tiên tại xã Phước Thái, cho đến nay, Công ty Vedan Việt Nam đã đầu tư phát triển mở rộng các cơ sở chi nhánh tại các tỉnh thành trong cả nước như: có 03 đơn vị chi nhánh tại Hà Nội, Phước Long (Bình Phước), Hà Tĩnh, và 02 công ty con là Công ty TNHH ORSAN Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh và Công ty TNHH VEYU tại tỉnh Gia Lai.

FPT IS