FPT.IHRP - Phần mềm quản lý tổng thể nguồn nhân lực

Tin tức

Thêm nhiều doanh nghiệp tin tưởng lựa chọn FPT.iHRP

Vừa qua, các hợp đồng cung cấp, triển khai Phần mềm quản lý tổng thể Nguồn nhân lực – FPT.iHRP đã liên tục được kí kết giữa FPT IS và các khách hàng gồm: Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam (thuộc công ty Generali Ý); Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai I Chi Việt Nam (thuộc công ty Dai I Chi Life Nhật Bản) và Công ty OLAM Việt Nam (chuyên về chế biến nông sản).

Dai I Chi Việt Nam và Generali Việt Nam là hai khách hàng thuộc lĩnh vực bảo hiểm tiếp theo tin tưởng lựa chọn giải pháp FPT.iHRP của FPT IS, sau các khách hàng trong lĩnh vực này như Prudential, Manulife và Liberty… đều đang vận hành tốt hệ thống FPT.iHRP trong nhiều năm qua.

Công ty OLAM Việt Nam là khách hàng đầu tiên của FPT.iHRP trong lĩnh vực chế biến nông sản. FPT IS sẽ tiến hành khảo sát, hiệu chỉnh, cài đặt phần mềm tại văn phòng của OLAM Việt Nam ở Tp. Hồ Chí Minh và triển khai cho 3 địa điểm với các nghiệp vụ khác nhau.