FPT.IHRP - Phần mềm quản lý tổng thể nguồn nhân lực

Tin tức

Nhà cung cấp giải pháp về An toàn Chất lượng hàng đầu thế giới - Intertek lựa chọn FPT.iHRP

Ngày 02/07/2012, hợp đồng cung cấp “Hệ thống Phần mềm Quản lý Tổng thể Nguồn nhân lực - FPT.iHRP” cho công ty Intertek Việt Nam đã chính thức được ký kết, sau khi tập đoàn Intertek đưa ra quyết định lựa chọn sản phẩm FPT.iHRP của FPT IS để xây dựng hệ thống quản lý nguồn nhân lực cho Intertek Việt Nam.

Với đặc thù nhân sự cấp cao và chuyên ngành, nên chính sách phát triển nguồn nhân lực là yếu tố được tập đoàn Intertek đặc biệt chú trọng, với nhiều chính sách nhân sự nhằm nâng cao sự gắn kết của nhân viên và công ty. Cũng vì thế, Intertek đặt ra những yêu cầu cao đối với hệ thống quản lý nguồn nhân lực, không chỉ nhằm đáp ứng các yêu cầu quản lý mà còn nhằm phát triển nguồn nhân lực cấp cao của công ty.

Hiện nay tập đoàn Intertek Global đang ứng dụng một phần mềm quản lý nhân sự phổ biến trên thế giới.  Tuy nhiên theo tập đoàn, chương trình này hiện chưa phù hợp với yêu cầu quản lý tại Việt Nam với nhiều quy định, chính sách khác biệt. Do đó, tập đoàn đã quyết định lựa chọn FPT.iHRP để triển khai cho Intertek Việt Nam, bởi FPT.iHRP không chỉ phù hợp để quản lý nhân sự theo đúng chính sách nhân sự tại Việt Nam, đáp ứng được các yêu cầu nghiệp vụ đặc thù của Intertek mà còn dễ dàng tích hợp với các hệ thống khác hiện có của Intertek.

Tập đoàn Intertek là nhà cung cấp hàng đầu thế giới về những giải pháp về chất lượng và an toàn, phục vụ cho nhiều lĩnh vực khác nhau trên toàn thế giới. Tập đoàn có trụ sở chính đặt tại Luân Đôn dưới sự điều hành của Tiến Sĩ Wolfhart Hauser và đang hoạt động tại hơn 115 quốc gia. Gia nhập vào Việt Nam từ năm 1998, Intertek Việt Nam hiện nay có khoảng gần 500 nhân viên là các kỹ sư cao cấp.

FPT IS

Fatal error: Call to undefined function mb_strlen() in /home/html/ihrp.fis.com.vn/sites/all/modules/boost/boost.module on line 4218