FPT.IHRP - Phần mềm quản lý tổng thể nguồn nhân lực

Tin tức

Nghiệm thu dự án triển khai FPT.iHRP cho VTN

Ngày 11/09, dự án triển khai Phần mềm quản lý tổng thể nguồn nhân lực – FPT.iHRP cho khách hàng Công ty Viễn Thông liên tỉnh - VTN đã chính thức nghiệm thu sau gần 5 tháng triển khai.

 

Dự án đã triển khai thành công 9 phân hệ của chương trình, tại 1 văn phòng chính của VTN trên đường Phạm Hùng, và 3 trung tâm tại Đà Nẵng, Hà Nội và TP.HCM.

Do các Trung tâm ở cách xa nhau, nên chương trình được triển khai tập trung tại Văn phòng công ty và đào tạo sử dụng cho các trung tâm từ xa qua cầu truyền hình.

Trước khi ứng dụng Phần mềm FPT.iHRP, việc quản lý nhân sự của VTN được thực hiện riêng biệt tại từng đơn vị, việc quản lý chủ yếu bằng excel, do đó, dữ liệu phân tán là một trong những thách thức của dự án. Đội dự án đã phối hợp cùng khách hàng VTN để chuẩn hóa lại dữ liệu và nhập liệu vào hệ thống.

VTN là đơn vị thành viên của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt nam (VNPT), là doanh nghiệp hàng đầu trong khai thác dịch vụ mạng lưới viễn thông liên tỉnh, làm đầu mối kết nối giữa mạng lưới viễn thông các tỉnh trong cả nước với cửa ngõ quốc tế.

FPT IS