FPT.IHRP - Phần mềm quản lý tổng thể nguồn nhân lực

Tin tức

Khách hàng bảo hiểm thứ 5 của FPT.iHRP - Dai I Chi Life

Ngay sau hợp đồng với Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Genarali Việt Nam, FPT.iHRP tiếp tục được lựa chọn để triển khai cho Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai I Chi Việt Nam.

Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) được thành lập năm 2007, là thành viên của tập đoàn Dai-ichi Life Nhật Bản, được thành lập từ năm 1902. Với hơn 100 năm kinh nghiệm trong ngành bảo hiểm nhân thọ, Dai-ichi Life hiện là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu tại Nhật Bản cũng như trên thế giới.

Sự tin tưởng của các công ty Bảo hiểm thêm một lần nữa khẳng định sự phù hợp của phần mềm quản lý tổng thể nguồn nhân lực FPT.iHRP đối với lĩnh vực này.


FPT IS

Fatal error: Call to undefined function mb_strlen() in /home/html/ihrp.fis.com.vn/sites/all/modules/boost/boost.module on line 4218