FPT.IHRP - Phần mềm quản lý tổng thể nguồn nhân lực

Tin tức

Đại học Quốc tế RMIT triển khai FPT.iHRP

Ngày 15/04, đại học Quốc tế RMIT Việt Nam đã ký với FPT IS hợp đồng triển khai FPT.iHRP.

Ngày 19/04, ông Phan Công Phúc - Application Manager của RMIT đã qua thăm FPT IS và đội dự án FPT.iHRP. Ông Phúc cho biết, RMIT đánh giá cao sự phù hợp của hệ thống đối với các nghiệp vụ quản lý của trường và thể hiện mong muốn trong thời gian sắp tới, FPT sẽ hỗ trợ đơn vị xây dựng, triển khai thêm các chương trình khác.

RMIT Việt Nam là cơ sở chính tại Châu Á của Đại học RMIT, Melbourne, Úc, được xây dựng với cam kết sẽ trở thành một "đại học đôi," là cầu nối chặt chẽ giữa RMIT Melbourne, Úc với Châu Á. Với những yêu cầu cao, hiện đại về hệ thống quản lý của một trường đại học quốc tế, RMIT đã lựa chọn FPT.iHRP để đồng hành trong việc thực hiện cam kết đó của mình.

Với việc đáp ứng được yêu cầu của một trường Đại học Quốc tế hiện đại bậc nhất Việt Nam, Hệ thống Quản lý tổng thể Nguồn nhân lực FPT.iHRP tiếp tục khẳng định sự phù hợp của sản phẩm đối với yêu cầu nghiệp vụ và tiện ích người dùng trong mảng quản lý giáo dục.

FPT IS