FPT.IHRP - Phần mềm quản lý tổng thể nguồn nhân lực

Tin tức

Cung cấp phần mềm FPT.iHRP cho khách hàng VTN và Traphaco

Đầu tháng 04/2012, FPT IS đã ký hợp đồng cung cấp sản phẩm "Phần mềm Quản lý Tổng thể nguồn nhân lực - FPT.iHRP" cho Công ty Cổ phần Traphaco và Công ty viễn thông liên tỉnh (VTN).

Dự án với công ty VTN đã được khởi động ngay trong tuần và dự án với công ty Traphaco sẽ được khởi động vào ngày 16/4 sắp tới.

Đây là hai doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực Viễn thông và lĩnh vực chăm sóc - bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Công ty Cổ phần Traphaco là doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. Còn công ty viễn thông liên tỉnh (VTN) là đơn vị thành viên của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt nam (VNPT), cũng là doanh nghiệp hàng đầu trong khai thác dịch vụ mạng lưới viễn thông liên tỉnh, làm đầu mối kết nối giữa mạng lưới viễn thông các tỉnh trong cả nước với cửa ngõ Quốc tế.

Việc hợp tác với các doanh nghiệp lớn trong mọi lĩnh vực khác nhau tiếp tục khẳng định uy tín chất lượng sản phẩm FPT.iHRP của FPT IS.

FPT IS