FPT.IHRP - Phần mềm quản lý tổng thể nguồn nhân lực

Tin tức

Công ty đa quốc gia Hafele ứng dụng FPT.iHRP

Tháng 02/2012, FPT IS đã ký hợp đồng cung cấp phần mềm FPT.iHRP cho công ty Hafele, công ty đa quốc gia hàng đầu trong lĩnh vực phụ kiện đồ gỗ, khóa, hệ thống khóa điện tử và các chỉ dẫn về các sản phẩm công nghệ kỹ thuật.

Với khả năng đáp ứng nhu cầu cao cùng uy tín sản phẩm đã được chứng thực tại hàng trăm doanh nghiệp lớn, đặc biệt là các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, FPT.iHRP đã vượt qua qua nhiều đối thủ khác trong các vòng đánh giá gắt gao của khách hàng.

Trước đó, ngày 17/03, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore cũng đã ký hợp đồng triển khai sản phẩm FPT.iHRP của FPT IS.

Sự thành công của hàng trăm khách hàng đã chứng minh FPT.iHRP không chỉ là một phần mềm hoàn thiện để phục vụ công tác quản lý và phát triển nguồn nhân lực của đơn vị, mà còn là một quy trình chuẩn giúp các doanh nghiệp nâng tầm công tác quản lý nguồn nhân lực của đơn vị mình.

FPT IS