FPT.IHRP - Phần mềm quản lý tổng thể nguồn nhân lực

Tin tức

Trình bày giải pháp “Thu hẹp khoảng cách số, hướng đến chính quyền điện tử” tại Hội thảo Đồng Nai

Ngày 24-25/8, tại hội thảo Hợp tác phát triển CNTT & Truyền thông Việt Nam lần thứ XVI, năm 2012 diễn ra ở Đồng Nai, ông Nguyễn Duy Hiền - Trưởng phòng Kinh doanh phần mềm Chính phủ - Y tế - Giáo dục thuộc FPT IS đại diện trình bày tham luận: "Thu hẹp khoảng cách số, hướng đến chính quyền điện tử - Góc nhìn và giải pháp của FPT IS".

Tại Hội thảo, FPT IS cũng đã trình diễn giới thiệu giải pháp trước các doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Duy Hiền trình bày tham luận

Trong 3 ngày 24-26/8 ở Đồng Nai, FPT IS cũng đã có gian hàng tại hội chợ, triển lãm về “CNTT & Truyền thông phục vụ phát triển, kết nối, và thu hẹp khoảng cách số hướng đến chính quyền điện tử”. Hội chợ này có gần 40 doanh nghiệp trong lĩnh vực CNTT và các Sở Thông tin & Truyền thông các tỉnh, thành.

Theo FPT IS