FPT.IHRP - Phần mềm quản lý tổng thể nguồn nhân lực

Tin tức

Thêm một khách hàng bán lẻ ứng dụng hệ thống quản trị doanh nghiệp SAP

Ngày 17/10/2012 Chuỗi siêu thị tiện lợi giá rẻ - RẺ! đã chính thức ký kết hợp đồng triển khai hệ thống quản trị doanh nghiệp ERP SAP và  iVend Retail (giải pháp chuyên ngành bán lẻ tích hợp với SAP) với FPT IS.

Nội dung triển khai bao gồm các phân hệ chuẩn của SAP là Tài chính, Mua hàng, Bán hàng, Tồn kho và các phân hệ chuẩn của iVend Retail gồm Quản lý cửa hàng và Bán lẻ trực tiếp tại cửa hàng (POS), phạm vi triển khai tại văn phòng chính của RẺ! và 07 cửa hàng tiện lợi rải rác khắp Tp. Hồ Chí Minh.

Dự kiến dự án sẽ hoàn thành triển khai trong vòng 04 tháng kể từ ngày khởi động.

Theo kế hoạch phát triển của RẺ! thì đến cuối năm 2013 sẽ phát triển đến con số 30 siêu thị tiện lợi giá rẻ phủ khắp vùng các quận/huyện ngoại ô Tp. HCM.

Đây là khách hàng ERP ngành bán lẻ thứ 4 của FPT IS sau Trần Anh, BigC và FPT Retail.

Theo FPT IS