FPT.IHRP - Phần mềm quản lý tổng thể nguồn nhân lực

Tin tức

Tham gia triển lãm về giải pháp quản trị chuỗi cung ứng

Trong hai ngày 3 và 4/6, FPT IS đã tham gia Triển lãm & Hội nghị "Cung cấp các giải pháp quản trị chuỗi cung ứng và logistics" lần 2 tại Trung tâm hội nghị White Palace - Tp. Hồ Chí Minh.

Triển lãm lần này đã quy tụ 200 giải pháp quản trị tiên tiến cho các doanh nghiệp; trong đó có các ứng dụng CNTT dành cho hoạt động sản xuất và logistics. Tham gia triển lãm, FPT IS giới thiệu và khẳng định khả năng của mình trong lĩnh vực ERP cũng như trong việc quản lý chuỗi cung ứng (SCM) ở đơn vị, doanh nghiệp.

Ngoài hoạt động triển lãm, trình bày các nhóm giải pháp bao gồm các giải pháp ứng dụng CNTT, giao nhận hàng hoá, tài chính, giám định, bảo hiểm, chương trình còn có hoạt động tư vấn và thảo luận xoay quanh chủ đề "Biến chi phí thành lợi nhuận bằng cách tận dụng chuỗi cung ứng - nâng cao lợi thế cạnh tranh".

Fatal error: Call to undefined function mb_strlen() in /home/html/ihrp.fis.com.vn/sites/all/modules/boost/boost.module on line 4218