FPT.IHRP - Phần mềm quản lý tổng thể nguồn nhân lực

Tin tức

Phần mềm FPT IS hỗ trợ công tác bầu cử tại Tp. Hồ Chí Minh

"Phần mềm bầu cử" do FPT IS xây dựng đã được sử dụng trong công tác bầu cử Quốc hội khóa XIII và HĐND nhiệm kỳ 2011 - 2016 tại Tp. Hồ Chí Minh. Đây là thành phố đầu tiên trên cả nước đưa phần mềm bầu cử vào ứng dụng, với phạm vi triển khai gồm UBND Tp. HCM, Sở Nội vụ và 24 Quận/Huyện cùng các phường xã trực thuộc.

(Hình: Các kỹ sư của FPT IS trực tiếp hỗ trợ công tác bầu cử)

Đây là dự án được Sở TT&TT Tp. HCM "đặt hàng" FPT IS nhằm cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác, tiện dụng và an toàn trong công tác bầu cử. Dự án được triển khai từ tháng 12/2010 và hoàn tất và cuối tháng 03/2011. Sự thành công của dự án một lần nữa khẳng định Tp. HCM là địa phương đi đầu trong cả nước về ứng dụng CNTT vào quản lý hành chính nhà nước, đồng thời khẳng định vị thế dẫn đầu của FPT IS trong các ứng dụng phần mềm Chính phủ.

Chức năng chính của phần mềm là cung cấp thông tin quản lý công tác bầu cử trong cả 3 giai đoạn: Chuẩn bị bầu cử; Tiến hành bầu cử và Báo cáo kết quả.

Trong giai đoạn chuẩn bị bầu cử, phần mềm hỗ trợ lập danh sách các đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu và danh sách cử tri ở từng khu vực.

Ở giai đoạn bầu cử, tiến độ bầu cử tại hơn 2.600 khu vực bỏ phiếu ở hơn 322 phường, xã được cập nhật từng phút trên hệ thống. Tại từng thời điểm, lãnh đạo có thể nắm bắt số lượng cử tri đi bầu, tỷ lệ phần trăm so với tổng số lượng cử tri trong khu vực... chính xác đến từng đơn vị bầu cử. Nhờ đó, việc điều hành, chỉ đạo bầu cử được kịp thời và chính xác tới từng khu vực bỏ phiếu.

Ở giai đoạn tổng hợp, báo cáo kết quả bầu cử, kết quả kiểm phiếu được cập nhật trên mạng và các báo cáo số liệu được kết xuất thẳng từ hệ thống. Trường hợp đơn vị cấp dưới không kết nối được với hệ thống mạng, đơn vị này vẫn có thể làm trên file excel và gửi file kết quả này cho Quận, Thành phố để đưa vào hệ thống. Trong mọi điều kiện, số liệu bầu cử vẫn được cập nhật vào mạng để theo dõi và đảm bảo tính chính xác.

Công tác bầu cử tại Tp. HCM đã kết thúc tốt đẹp. Thông thường, sau khi kiểm phiếu, phải mất 1-2 ngày Thành phố mới tập hợp được kết quả bầu cử. Tuy nhiên với sự hỗ trợ của phần mềm, lãnh đạo Thành phố có thể cập nhật kết quả ngay sau khi các địa phương nhập liệu vào hệ thống.

Trong ngày bầu cử 22/5/2011, toàn bộ đội kỹ sư CNTT của FPT IS đã "trực chiến" tại các điểm để hỗ trợ thành phố trong công tác bầu cử từ khi bắt đầu tới khi hoàn thành báo cáo kết quả. Với việc giúp Tp HCM hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng đối với đất nước, đội hỗ trợ công tác bầu cử đã được UBND và Sở TT&TT thành phố khen ngợi và đánh giá cao.

Fatal error: Call to undefined function mb_strlen() in /home/html/ihrp.fis.com.vn/sites/all/modules/boost/boost.module on line 4218