FPT.IHRP - Phần mềm quản lý tổng thể nguồn nhân lực

Tin tức

Nghiệm thu dự án nhân rộng hệ thống FPT.eGov tại Trà Vinh

Ngày 30/05/2011, dự án "Mua sắm bản quyền phần mềm, triển khai và nhập liệu cho 2 đơn vị UBND Huyện Duyên Hải và UBND Huyện Càng Long, Trà Vinh" đã chính thức nghiệm thu sau hơn 7 tháng triển khai, sớm hơn kế hoạch gần 1 tháng.

Đây là dự án triển khai nhân rộng hệ thống FPT.eGov tại Trà Vinh, sau khi hệ thống được ứng dụng thành công tại Sở TT&TT, Sở Kế hoạch Đầu tư và UBND TP Trà Vinh. Ngoài triển khai tại 12 phòng ban của 2 huyện, hệ thống còn được thí điểm tại 3 xã, thị trấn/đơn vị.

So với các tỉnh đã triển khai hệ thống FPT.eGov, thì Trà Vinh là đơn vị triển khai số lượng phân hệ nhiều nhất - 14 phân hệ/đơn vị, khá hoàn chỉnh mô hình ứng dụng CNTT vào cải cách hành chính.

Với việc nghiệm thu thành công dự án Trà Vinh, sản phẩm FPT.eGov đang phục vụ tại 111 cơ quan nhà nước cấp tỉnh/thành phố (bao gồm các Sở; UBND tỉnh/thành phố/thị xã/quận/huyện, Công an TP, Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý khu công nghiệp) cùng 413 phường, xã tại 18 tỉnh, thành trên cả nước.

Fatal error: Call to undefined function mb_strlen() in /home/html/ihrp.fis.com.vn/sites/all/modules/boost/boost.module on line 4218