FPT.IHRP - Phần mềm quản lý tổng thể nguồn nhân lực

Tin tức

Ký 2 hợp đồng với Bộ Thương mại Campuchia

Ngày 7/9, FPT IS đã nhận được thông báo trúng thầu gói thầu “Cung cấp và triển khai giải pháp Chứng nhận xuất xứ và Cổng thông tin điện tử” cho Bộ Thương mại Campuchia.

Ngày 05/11, FPT IS tiếp tục nhận thêm thông báo trúng thầu gói thầu “Cung cấp, triển khai hệ thống mạng nội bộ và hệ thống máy chủ” phục vụ cho việc triển khai cổng thông tin điện tử cho Bộ TM Campuchia.

Cả 2 hợp đồng này đã được Bộ Thương mại Campuchia ký vào thứ 6 tuần qua.

Với năng lực và kinh nghiệm đã tích lũy, FPT IS đã vượt qua các đối thủ gồm: 3 công ty CNTT hàng đầu của Campuchia, 3 công ty nước ngoài và 2 công ty Việt Nam. Ngoài giải pháp phù hợp nhất, phía đầu tư Campuchia còn yêu cầu trong hồ sơ thầu phải có sự xác nhận về chất lượng triển khai của nhà thầu do các chủ đầu tư từng làm việc với nhà thầu xác nhận.

Theo FPT IS