FPT.IHRP - Phần mềm quản lý tổng thể nguồn nhân lực

Tin tức

FPT IS vượt 11% kế hoạch lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2010

Theo kết quả sơ bộ, FPT IS đã hoàn thành kế hoạch doanh thu, lợi nhuận của tháng 9 và kế hoạch 9 tháng đầu năm 2010.

Hết tháng 9/2010, doanh thu FPT IS tăng gần 22% so với cùng kỳ, đạt 103% kế hoạch doanh thu lũy kế. Trong đó, doanh thu phần mềm, dịch vụ và tích hợp đều tăng trưởng so với cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế 3 quý đầu năm tăng 21% so với cùng kỳ, và đạt 111% kế hoạch.

Fatal error: Call to undefined function mb_strlen() in /home/html/ihrp.fis.com.vn/sites/all/modules/boost/boost.module on line 4218