FPT.IHRP - Phần mềm quản lý tổng thể nguồn nhân lực

Tin tức

FPT IS họp chiến lược 2010- 2014

Hội nghị chiến lược FPT IS 2010 - 2014 đã diễn ra trong hai ngày 27 & 28/10/2010 tại khách sạn Grand Plaza Hà Nội.

Hội nghị đã được khai mạc vào ngày 27/10, mở đầu Chủ tịch HĐQT FPT IS Đỗ Cao Bảo đã trình bày tổng quan về chiến lược của FPT IS trong giai đoạn này. Tiếp đó, 11 tham luận đã được trình bày, bao gồm: báo cáo về thị trường ICT Singapore; Xu hướng toàn cầu hóa của các công ty ICT Nhật Bản; Dịch vụ điện tử cho thị trường đại chúng..v..v.

Ngày 28/10, hội nghị chia làm 3 nhóm thảo luận và có báo cáo tổng hợp của mỗi nhóm.

Trong hai ngày, các công ty thành viên và các trung tâm của FPT IS cũng đã bảo vệ chiến lược của từng đơn vị.

Hai ngày tiếp theo 29 - 30/10/2010, Hội nghị chiến lược FPT 2010 sẽ diễn ra tại Khách sạn Công đoàn, Khu I, quận Đồ Sơn, Hải Phòng.

Fatal error: Call to undefined function mb_strlen() in /home/html/ihrp.fis.com.vn/sites/all/modules/boost/boost.module on line 4218