FPT.IHRP - Phần mềm quản lý tổng thể nguồn nhân lực

Tin tức

Dự án ERP Petrolimex: Chuẩn bị bước vào giai đoạn kiểm thử mức người dùng

Sau nhiều cuộc họp bàn, Ban lãnh đạo dự án ERP Petrolimex đã thống nhất giai đoạn kiểm thử mức người dùng (UAT) của dự án sẽ được tiến hành theo 2 đợt: đợt 1 tại Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), đợt 2 tiến hành tại Công ty - KV2 Tp. HCM.

Bắt đầu từ ngày 20/6, dự án chính thức bước vào đào tạo UAT đợt 1. Nội dung đào tạo và kiểm thử tập trung vào các phân hệ: FI (Kế toán tài chính), CO (Kế toán quản trị), MM (Quản lý mua hàng và kho), SD (Quản lý bán hàng).

Để đảm bảo tiến độ kiểm thử, hoạt động đào tạo và kiểm thử sẽ thực hiện xen kẽ, các phân hệ sẽ tiến hành kiểm thử song song.

Theo FPT IS

Fatal error: Call to undefined function mb_strlen() in /home/html/ihrp.fis.com.vn/sites/all/modules/boost/boost.module on line 4218