FPT.IHRP - Phần mềm quản lý tổng thể nguồn nhân lực

Tin tức

Dự án ERP cho Maritime Bank triển khai thí điểm

Từ ngày 08/10, hệ thống phần mềm kế toán nội bộ ERP và quản lý ấn chỉ bắt đầu được triển khai thí điểm cho Hội Sở chính và chi nhánh Hà Nội của Maritime Bank.

Trong khuôn khổ thực hiện, đợt 1 sẽ triển khai các phân hệ: quản lý công nợ phải trả (AP), quản lý tài sản (FA), quản lý Sổ Cái (GL) và quản lý tài sản kho; (phần quản lý Ấn chỉ sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2 của dự án - dự kiến vào đầu năm 2013).

Trước đó, toàn bộ hệ thống dữ liệu của dự án đã thực hiện chuyển đổi từ hệ thống hiện tại sang hệ thống mới.

Công việc đào tạo đã được hoàn thành vào cuối tháng 9 cho toàn bộ cán bộ tác nghiệp của Hội Sở chính, chi nhánh Hà Nội và một số cán bộ tham dự được đề cử của Hội Sở chính tại Hồ Chí Minh và chi nhánh Đà Nẵng.

Theo FPT IS

Fatal error: Call to undefined function mb_strlen() in /home/html/ihrp.fis.com.vn/sites/all/modules/boost/boost.module on line 4218