FPT.IHRP - Phần mềm quản lý tổng thể nguồn nhân lực

Tin tức

Dự án BMGF –VN do quỹ Bill & Melinda Gates tài trợ bàn giao giai đoạn 1

Ngày 25/11/2012, tại thư viện thành phố Hà Giang đã diễn ra lễ bàn giao trang thiết bị đưa vào sử dụng tại 12 tỉnh tham gia triển khai đợt 1 dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam” do quỹ Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) tài trợ.

(Trong hình: Lễ bàn giao dự án giai đoạn 1)

Buổi lễ có sự tham dự của Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch cùng Lãnh đạo UBND 12 tỉnh, Lãnh đạo Ban Quản lý Dự án BMGF-VN và nhân dân tỉnh Hà Giang. TGĐ Công ty Hệ thống thông tin FSE FPT Trần Thế Hiển đã đại diện FPT IS tham gia buổi lễ.

Đây được xem là một mốc quan trọng của dự án, đánh dấu việc hoàn thành lắp đặt trang thiết bị và chính thức đưa các điểm truy nhập internet công cộng vào hoạt động, phục vụ nhân dân.

Dự án được Bộ TT&TT chủ trì và phối hợp với Bộ Văn hóa, thể thao & du lịch, UBND 40 tỉnh, Tổng công ty Bưu chính Việt Nam (VietnamPost) và các đơn vị liên quan triển khai tại 400 điểm Thư viện công cộng (cấp tỉnh, huyện) và 1.000 điểm bưu điện văn hóa xã, 500 thư viện xã trên địa bàn 40 tỉnh khó khăn tại Việt Nam. Thời gian thực hiện là 5 năm (2011 - 2016). Tổng kinh phí của dự án là hơn 50 triệu USD.

Tại buổi lễ bàn giao, nghi thức khánh thành 634 điểm truy nhập Internet công cộng tại địa bàn 12 tỉnh tham gia triển khai đợt 1 cũng đã diễn ra.

Giai đoạn tiếp theo của dự án sẽ được bắt đầu vào năm 2013 tại 16 tỉnh. Trong thời gian tới, FPT IS sẽ tiếp tục hỗ trợ bảo hành, bảo trì cho dự án giai đoạn 1, chuẩn bị khảo sát địa điểm lắp đặt của giai đoạn 2 và hỗ trợ đào tạo cho người sử dụng tại 12 tỉnh giai đoạn 1.

Theo FPT IS