FPT.IHRP - Phần mềm quản lý tổng thể nguồn nhân lực

Tin tức

Đạt chứng chỉ cao nhất về TOGAF

Ngày 3/10/2012, cán bộ Nguyễn Mạnh Cường của FPT IS đã thi đạt chứng chỉ TOGAF 9.1 certified. Đây là chứng chỉ cao nhất dành cho cá nhân về TOGAF và đồng thời là bộ framework về tư vấn kiến trúc doanh nghiệp song hành với kiến trúc công nghệ và hệ thống thông tin của The Open Group.

Việc có cá nhân đạt TOGAF Certified là bước khởi đầu cho FPT IS tiến tới cung cấp các dịch vụ tư vấn về kiến trúc tổng thể cho doanh nghiệp.

Kèm theo TOGAF Certified, với việc hoàn thành khóa học một cách xuất sắc, anh Cường cũng được cấp Gold Award về Kiến trúc tổng thể của Architecting-the-Enterprise, đơn vị hàng đầu thế giới về đào tạo và tư vấn TOGAF.

Cách đây 3 năm, anh Cường cũng đã hoàn thành bài thi mang về cho FPT IS chứng chỉ cao nhất của framework về quản lý dịch vụ CNTT - ITIL (ITIL Expert ).

Theo FPT IS

Fatal error: Call to undefined function mb_strlen() in /home/html/ihrp.fis.com.vn/sites/all/modules/boost/boost.module on line 4218