FPT.IHRP - Phần mềm quản lý tổng thể nguồn nhân lực

Tin tức

Cung cấp Giải pháp Salesforce CRM cho PVFC

Ngày 20/06, FPT IS đã ký hợp đồng cung cấp license và triển khai Giải pháp Quản trị Quan hệ Khách hàng - Salesforce CRM giai đoạn 1 cho Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC).

Dự kiến, dự án được triển khai trong vòng 3 tháng, bao gồm toàn bộ thời gian tư vấn, triển khai, đào tạo sử dụng và chạy thử chương trình.

FPT IS trở thành đối tác của Salesforce tại Việt Nam từ năm 2010. Ngoài việc cung cấp phiên bản Việt hóa, FPT IS còn cung cấp các tư vấn và dịch vụ hỗ trợ để giúp các doanh nghiệp Việt Nam ứng dụng thành công sản phẩm. Sản phẩm hiện được cung cấp với 4 phiên bản với các mức giá tính theo user/tháng là: 5$, 25$; 65$ và 125$.

Theo PVFC

Fatal error: Call to undefined function mb_strlen() in /home/html/ihrp.fis.com.vn/sites/all/modules/boost/boost.module on line 4218