FPT.iHotel

FPT.iHotel - Hệ thống Quản lý Khách sạn

FPT.iHotel cung cấp một giải pháp tổng thể và toàn diện cho hệ thống khách sạn và các chuỗi tài sản liên quan như nhà hàng, siêu thị, các điểm bán lẻ và cung cấp dịch vụ... Giải pháp sẽ giúp hệ thống khách sạn vận hành, quản lý các hoạt động kinh doanh của mình trên nền tảng một hệ thống thông tin hiện đại theo các chuẩn mực quốc tế và tương thích với hệ thống kế toán Việt Nam cũng như các nước trong khu vực.

FPT.iHotel được thiết kế dựa trên một kiến trúc linh hoạt theo định hướng mở của hệ thống PMS (Property Management System) tiêu chuẩn có thể mở rộng với các tính năng hỗ trợ bán và chăm sóc khách hàng (Sale & Catering), quản lý chất lượng (Quality Management System). Kiến trúc mở này cũng cho phép tích hợp và ghép nối các modulde PMS được phát triển riêng vào hệ thống một cách dễ dàng thông qua các giao diện (Interface).

FPT.iHotel được xây dựng trên nền tảng kiến trúc công nghệ mạnh, tin cậy và có tính ổn định cao, đáp ứng được quy mô phát triển không ngừng về dữ liệu và giao dịch của một hệ thống thông tin lớn và chuyên nghiệp, giúp giảm thiểu chi phí vận hành bảo trì cũng như tối đa hóa lợi ích cho chủ đầu tư.

FPT.iHotel FO (Front Office):

 • Hệ thống đặt phòng CRS (Central Reservation System) và Quản lý khách hàng:
 • Hệ thống quản lý khách hàng.
 • Hệ thống đặt phòng thông minh 
 • Phân hệ Lễ tân (Front Desk)
 • Phân hệ Thu ngân (Billing & Cashier).
 • Quy trình kiểm tra cuối ngày (Night Audit)  
 • Phân hệ Quản lý Công nợ/Xử lý tiền hoa hồng (Travel Agent Proccessing).
 • Phân hệ Trực buồng (House Keeping) 
 • Phân hệ Báo cáo Quản lý (Management Reports)

FPT.iHotel BO (Back Office):

 • Quản lý công nợ phải thu (AR-Account Receivable) 
 • Quản lý công nợ phải trả (AP-Account Payable)
 • Quản lý tài sản cố định (FA - Fixed Assets)
 • Quản lý kho (SC - Stock Control)
 • Kế toán tổng hợp (GL- General Ledger):

iHotel.POS : Point-Of-Sale/Point-Of-Service         

iHotel.NET : iHotel Portal

Giải pháp FPT.iHotel sẽ mang lại những lợi ích to lớn cho các khách sạn khi sử dụng:

 • Sử dụng sản phẩm phần mềm chất lượng cao, hệ thống nghiệp vụ theo tiêu chuẩn quốc tế với nhiều tính năng cao cấp.
 • Tương thích với hệ thống Tài chính-Kế toán Việt Nam và các nước trong khu vực.
 • Tối đa hóa lợi nhuận cho chủ đầu tư (Maximized ROI).
 • Giảm thiểu chi phí, nguồn lực cho vận hành và bảo trì.
 • Quản lý, khai thác hiệu quả các nguồn lực, chuỗi tài sản trong hệ thống khách sạn.
 • Triển khai các chiến lược kinh doanh dễ dàng và hiệu quả thông qua việc xây dựng các chính sách giá linh hoạt và đa dạng.
 • Hệ thống billing mạnh giúp kiểm soát, vận hành các hoạt động tài chính, tiền tệ dễ dàng và chặt chẽ trên toàn bộ chuỗi tài sản.
 • Liên kết các hoạt động kinh doanh, chia sẻ thông tin khách hàng, hàng hoá trong toàn hệ thống khách sạn.
 • Hỗ trợ đắc lực cho hệ thống kiểm tra, giám sát và ra các quyết định bằng hệ thống báo cáo đa dạng, kịp thời tại mọi thời điểm.

Là nhân tố mới tạo ra bước đột phá trong năng lực cạnh tranh của hệ thống khách sạn

 • Khách sạn SUNFLOWERS Hải Phòng 

Phản hồi