Hướng về người dùng, mang đến sự đơn giản - tiện lợi - nhanh chóng

 • Chạy trên nền web

  Khác với các phần mềm nhân sự khác thường chạy trên nền windows, FPT.iHRP có thể cài đặt tập trung tại một nơi, không cần phải cài đặt trên từng máy. Điều này giúp doanh nghiệp tiết kiệm rất nhiều thời gian và nguồn lực trong việc triển khai, nâng cấp và hướng dẫn đào tạo.

  Mặt khác, việc chạy trên nền web cũng giúp phần mềm có khả năng tương thích cao, tránh việc gặp phải các lỗi phát sinh khi phần mềm được cài đặt riêng cho từng máy đối với các phần mềm chạy trên nền Windows.

 • Quản lý tổng thể

  FPT.iHRP có khả năng thiết lập một hệ thống quản lý nhân sự thông suốt và toàn diện từ khâu tuyển dụng, quản lý, đào tạo, phát triển nguồn lực giúp mang đến cho cấp quản lý một bức tranh tổng thể về nhân sự của toàn công ty.

 • Am hiểu nghiệp vụ, chính sách nhân sự Việt Nam

  Do đó, FPT.iHRP không chỉ mang đến cho khách hàng một phần mềm quản lý nhân sự đơn thuần, mà còn là một quy trình quản trị nguồn nhân lực hiện đại.

 • Khả năng tham số hóa

  Cung cấp cho người dùng khả năng tự xây dựng công thức lương động, báo cáo động đáp ứng các nhu cầu khác nhau của mỗi doanh nghiệp. 

  Công thức lương động cho phép doanh nghiệp có khả năng cung cấp nhều công thức lương khác nhau, đáp ứng chiến lược nhân sự công ty từng thời kỳ.

  Báo cáo động giúp người dùng có thể xây dựng các báo cáo riêng cho từng công việc, phục vụ cho từng cấp quản lý tại các thời điểm khác nhau.

 • Dữ liệu tập trung - khai thác đồng thời

  Giúp truy xuất thông tin nhanh chóng, đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin đồng thời của các doanh nghiệp có quy mô lớn với nhiều chi nhánh, công ty con.

 • Hỗ trợ nhiều tiện ích cho người sử dụng

  Hệ thống hỗ trợ công cụ nhắc nhở hiệu quả, đảm bảo kịp thời mọi tác nghiệp cần thiết của phòng nhân sự và các đối tượng tham gia hệ thống như: cảnh báo hết hạn hợp đồng, cảnh báo thử việc lên chính thức, hết hạn điều động bổ nhiệm, gử phiếu lương qua email...

  Các quy trình quản lý được mô phỏng lên chương trình giúp khách hàng nâng cao khả năng quản lý, tiết kiệm thời gian và chi phí quản lý.