(08/06/2011)
Đây là mẫu sổ tay Nhân sự được chia sẻ trên trang Cộng đồng Nhân sự HRlink. Download tài liệu tại đây.      
(18/09/2012)
Biểu mẫu sau đây giúp các anh chị có thể hình dung được cách làm "Sổ tay nhân viên" như thế nào?
(18/09/2012)
Đây là bộ quy trình mà nhiều doanh nghiệp đang áp dụng. Có sẳn các form mẫu. Anh chị có thể dùng cho đơn vị mình.
(17/10/2012)
Nhằm đảm bảo công tác giải quyết phép cho CB-CNV theo trình tự hợp lý và đúng qui định. Chúng tôi xin phép giới thiệu các anh chị 1 quy trình được áp dụng tại 1 công ty để tham khảo.
(04/10/2012)
Một số anh chị chúng ta vừa mở công ty, khó khăn trong việc thực hiện và làm văn hóa cho doanh nghiệp. Xin gửi anh chị 1 bộ kế hoạch chi tiết về "Xây dựng văn hóa cho doanh nghiệp"
(19/09/2012)
Bản mô tả công việc là một công cụ quản trị doanh nghiệp và quản lý nhân sự hữu hiệu. Tất cả các chức danh công việc đều được mô tả một cách chính xác, cụ thể về trách nhiệm, mục ti...
(18/09/2012)
Đây là thông tin tham khảo về cách tính lương hưu. Tính năng này đã tích hợp vào Hệ thống nhân sự tiền lương của FPT.iHRP.
(07/08/2012)
Chiều 18/6, Quốc hội đã thông qua Bộ luật Lao động sửa đổi, có hiệu lực từ 1/5/2013. Lao động nữ sẽ được nghỉ sinh 6 tháng thay vì 4 tháng như hiện nay, thời gian nghỉ Tết của công chức là 5 ngày. Download toàn...