Yêu cầu hạ tầng khi triển khai FPT.iHRP là gì?

Cấu hình Client - Server

Máy chủ

 • CPU: Intel Dual Xeon 3.0 GHz
 • Bộ nhớ RAM: Tối thiểu 8 GB
 • Đĩa cứng: Tối thiểu còn trống 40 GB
 • Hệ điều hành: Windows Server 2003/2008

Các máy trạm của các đơn vị (dùng trong khai thác thông tin)

 • Các máy trạm của các đơn vị (dùng trong khai thác thông tin)
 • CPU: PIV 1.5GHz trở lên
 • Bộ nhớ: 1G
 • Đĩa cứng: 10 GB trống
 • Hệ điều hành: Windows XP/ 2007
 • Trình duyệt web: IE 6.0 trở lên

Hạ tầng mạng

 • Mạng LAN tốc độ ≥ 100Kbps
 • Mạng WAN tốc độ ≥ 512Kbps, chỉ tính tốc độ để vận hành chương trình Quản trị Nhân sự - Tiền lương.