Giải pháp FPT.iHRP sẽ mang lại những lợi ích trực tiếp gì cho người sử dụng?

  • Tự động hóa các thao tác về nhân sự, giảm thiểu sự phức tạp cho nhà quản lý.
  • Khai thác hiệu quả nguồn nhân lực có sẵn, tuyển chọn nhân viên giỏi vào các vị trí phù hợp.
  • Tổ chức nhân sự chuyên nghiệp, hiện đại, tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động của doanh nghiệp.
  • Hệ thống thông tin kịp thời giúp các nhà quản lý chủ động ra quyết định điều hành doanh nghiệp.
  • Đáp ứng mọi nhu cầu phức tạp nhất trong việc tính toán lương và xử lý số liệu chính xác, tức thời.
  • Hỗ trợ công tác tổ chức và phâncông công việc hợp lý, tránh chồng chéo hay thiếu sót và có cơ sở để đánh giá chính xác tình hình nguồn nhân lực và năng lực của từng cá nhân.
  • Tiết kiệm chi phí, cải thiện nghiệp vụ và nâng cao năng suất làm việc.

FPT.iHRP không chỉ mang đến cho khách hàng 1 sản phẩm phần mềm, mà là cả 1 quy trình quản lý doanh nghiệp hiện đại.