FPI.IHRP - Overall software management human resources

News

FPT IS ký thêm nhiều hợp đồng triển khai Phần mềm FPT.iHRP

Thuyết phục khách hàng bởi các lợi ích thiết thực, phần mềm Quản trị nguồn nhân lực FPT.iHRP ngày càng được khách hàng tin tưởng và triển khai.

FPT IS đã ký hợp đồng với 6 khách hàng mới để triển khai Phần mềm Quản lý Tổng thể nguồn nhân lực -FPT.iHRP như : Tiên Phong Bank, Hong Leong Bank, Hitachi, Yusen Logistics Solutions, CNG, Wipro Unza. Đây là những khách hàng hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh khác nhau như: ngân hàng, vận chuyển, thiết bị điện tử, hóa mỹ phẩm….

Ảnh: Một số khách hàng mới triển khai phần mềm FPT.iHRP

Trong tình hình thị trường khó khăn hiện nay, với việc nhận được sự tin tưởng của khách hàng trong chuỗi hợp đồng này và nhiều hợp đồng trước đó, FPT.iHRP tiếp tục khẳng định vị thế của mình trên thị trường, khả năng đáp ứng yêu cầu của khách hàng trong nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác nhau.