FPI.IHRP - Overall software management human resources

News

Triển khai FPT.iHRP cho 5 công ty thành viên của Nhà máy Bia Việt Nam (VBL)

Cuối tháng 4, Hợp đồng “Cung cấp, triển khai Hệ thống Quản lý Tổng thể nguồn nhân lực – FPT.iHRP cho 5 đơn vị thành viên của VBL” giữa FPT IS và Nhà máy Bia Việt Nam (Viet Nam Brewery Limited – VBL) đã được ký kết.

Theo đó, FPT IS sẽ triển khai chương trình FPT.iHRP tại 5 đơn vị thành viên của VBL ở 8 trụ sở khác nhau.

VBL là khách hàng đã từng triển khai hệ thống quản lý đào tạo của FPT.iHRP. Đến nay, công ty tiếp tục triển khai hệ thống quản lý tổng thể nguồn nhân lực với toàn bộ các phân hệ của FPT.iHRP, đồng thời triển khai thêm phân hệ BI theo yêu cầu riêng của VBL.

FPT IS