FPI.IHRP - Overall software management human resources

News

Khởi động dự án FPT.iHRP cho công ty Bảo hiểm nhân thọ Great Eastern

Ngày 01/04, dự án triển khai “Hệ thống Phần mềm Quản lý Tổng thể nguồn nhân lực – FPT.iHRP” cho công ty Bảo hiểm nhân thọ Great Eastern chính thức khởi động.

Đây là khách hàng bảo hiểm thứ 6 đã tin tưởng sử dụng chương trình FPT.iHRP. Trước đó, FIS Soft đã triển khai chương trình cho các công ty bảo hiểm khác gồm: Generali, Prudential, Manulife, Liberty và Dai-Ichi.

Dự án Great Eastern triển khai 5 phân hệ gồm: Quản trị Hệ thống, Quản lý Nhân sự, Chấm công, Quản lý Tiền lương và Quản lý Bảo hiểm. Ngoài ra, hệ thống được yêu cầu tích hợp với hệ thống Oracle HRM mà tập đoàn đang sử dụng.

Được  thành lập năm 1908 tại Singapore, Great Eastern là Tập đoàn Bảo hiểm Nhân thọ lâu đời nhất và lớn nhất tại Singapore và Malaysia. Ngoài trụ sở chính tại Singapore, tập đoàn có hơn 50 Văn phòng hoạt động tại Malaysia,  Brunei, Indonesia, Trung Quốc và Việt Nam. Tại Việt Nam, Great Eastern đặt văn phòng đại diện đầu tiên tại Hà Nội năm 2004 và văn phòng thứ hai tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2006.

FPT IS