FPI.IHRP - Overall software management human resources

News

Nghiệm thu dự án FPT.iHRP cho Tổng công ty PV Gas và 9 công ty thành viên

Ngày 17/12, dự án triển khai phần mềm quản lý nhân sự và tiền lương FPT.iHRP cho Tổng công ty PV Gas và 9 công ty con trực thuộc PV Gas đã chính thức nghiệm thu, với sự hài lòng cao của khách hàng đối với kết quả mà chương trình mang lại.

Sau 4 tháng vận hành, khách hàng đã sử dụng thành thạo 10 phân hệ chính của chương trình.

Trưởng Ban CNTT công ty PV Gas ông Ngô Doãn Hải Hà nhận xét: “Chúng tôi rất hài lòng về chương trình này. Hệ thống chạy ổn định và cho thông tin chính xác, đáp ứng được các yêu cầu quản lý tổng thể cũng như đặc thù của tất cả các đơn vị trực thuộc Tổng công ty khí Việt Nam (PVGAS)”.

Ông Hà cũng đánh giá đây là một dự án rất phức tạp, với quy mô triển khai lớn và đặc biệt lượng dữ liệu nhiều (từ năm 1980 đến nay). Do đó, sự thành công của dự án là kết quả của sự nỗ lực cao độ từ thành viên 2 đội dự án.

PV Gas là khách hàng dầu khí thứ 5 của FPT.iHRP. Trước đó, FPT IS đã triển khai thành công cho các công ty dầu khí khác gồm: BP Exploration Operating; Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí; Công ty Hoàng Long & Hoàn Vũ JOCs.