FPI.IHRP - Overall software management human resources

News

Hải quan Quảng Ninh: 54 doanh nghiệp tham gia triển khai chữ kí số nhờ phối hợp với FPT IS

Cục Hải quan Quảng Ninh cho biết, tính đến nay đơn vị có 54 doanh nghiệp đăng kí tham gia triển khai chữ kí số trong thủ tục hải quan điện tử (TTHQĐT) tại 7/7 chi cục hải quan trực thuộc.

Cụ thể, các chi cục hải quan đã thực hiện TTHQĐT chứng thực bằng chữ kí số cho 223 bộ tờ khai của 22 doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu thường xuyên trên địa bàn.

Có được kết quả trên là nhờ Hải quan Quảng Ninh đã chủ động phối hợp với Trung tâm chứng thực chữ kí số công cộng FPT - CA thuộc Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) để tuyên truyền tới cộng đồng doanh nghiệp về lợi ích, tác dụng của chữ kí số trong TTHQĐT. Đồng thời, đơn vị cũng triển khai, đề xuất các biện pháp nhằm tháo gỡ những vướng cho các doanh nghiệp.

Được biết, tính đến hết 20-11, toàn Cục đã  thực hiện TTHQĐT cho 25.113 bộ tờ khai, chiếm 96,43% (vượt 80% chỉ tiêu giao); kim ngạch đạt trên 6,8 tỉ USD, chiếm tỉ lệ 97,4% (vượt 80% chỉ tiêu giao) của tổng số 876 doanh nghiệp tham gia TTHQĐT, chiếm 87,34%.

Theo FPT IS

Fatal error: Call to undefined function mb_strlen() in /home/html/ihrp.fis.com.vn/sites/all/modules/boost/boost.module on line 4218