FPI.IHRP - Overall software management human resources

News

Nghiệm thu Hệ thống quản lý Nguồn nhân lực cho VNG

Ngày 31/10/2012, Hệ thống phần mềm quản lý nhân sự do FIS xây dựng cho công ty VNG đã đi vào hoạt động chính thức sau 6 tháng chạy thử nghiệm.

Đây là một hệ thống được FIS thiết kế, xây dựng dựa trên yêu cầu quản lý riêng và đặc thù của công ty VNG với nền tảng công nghệ hiện đại và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật khắt khe của VNG, nhằm quản lý không chỉ nguồn nhân lực mà còn kết nối với các hệ thống phức tạp khác mà VNG đang sử dụng như: website Zing, website VNG, Hệ thống quản lý qui trình của VNG.  

Hiện hệ thống đang phục vụ cho bộ phận Nhân sự tại Tổng công ty và 02 công ty thành viên của VNG, giúp lãnh đạo VNG theo dõi được tổng quan và chi tiết tình hình nhân sự của toàn công ty. Hệ thống đồng thời phục vụ hơn 1800 nhân viên VNG trong việc quản lý thông tin cá nhân, thực hiện các dịch vụ cá nhân và theo dõi thông tin nhân sự của công ty.

Do dự án được xây dựng trên yêu cầu đặc thù của khách hàng, nên trong quá trình đưa ý tưởng vào thực tế, đội dự án FPT IS gặp khá nhiều khó khăn trong việc tìm ra phương án tối ưu để đáp ứng hiệu quả và chính xác mong muốn của khách hàng. Hệ thống được triển khai thành công đã nhận được sự đánh giá cao của VNG, đặc biệt về sự nỗ lực và hỗ trợ hết mình của đội dự án FPT IS.

Qua dự án này, đội dự án FPT IS đã rút ra nhiều kinh nghiệm trong việc quản trị những dự án phức tạp, yêu cầu kĩ thuật cao và tích hợp với nhiều hệ thống ứng dụng đặc thù. Đồng thời qua việc tìm hiểu để thiết kế, xây dựng những chức năng riêng đáp ứng nhu cầu đặc thù của VNG, đội dự án cũng bổ sung và hoàn thiện thêm nhiều tính năng đa dạng cho sản phẩm FPT.iHRP, giúp tăng thêm sự chuyên sâu và hiệu quả của sản phẩm trong quản lý nguồn nhân lực cho doanh nghiệp.

Theo FPT IS