FPI.IHRP - Overall software management human resources

News

Bộ Form mẫu "Kế hoạch xây dựng văn hóa công ty"

Một số anh chị chúng ta vừa mở công ty, khó khăn trong việc thực hiện và làm văn hóa cho doanh nghiệp. Xin gửi anh chị 1 bộ kế hoạch chi tiết về "Xây dựng văn hóa cho doanh nghiệp"

Link download tại đây.