FPI.IHRP - Overall software management human resources

News

Bộ Form mẫu "Quy trình tuyển dụng nhân sự"

Đây là bộ quy trình mà nhiều doanh nghiệp đang áp dụng. Có sẳn các form mẫu. Anh chị có thể dùng cho đơn vị mình.

Các biểu mẫu gồm:

- Bản tự khai của NV (CV)

- Bảng đánh giá kết quả phỏng vấn

- Danh sách kết quả làm bài kiểm tra

- Danh sách ứng viên làm bài kiểm tra

- Danh sách ứng viên tham gia phỏng vấn

- Kế hoạch tuyển dụng 6 tháng

- Kế hoạch tuyển dung nhân sự cho công ty

- Kế hoạch tuyển dụng nhân sự 2

- Quy trình tuyển dụng nhân sự cao cấp

- Quy trình tuyển dụng nhân viên

- Quyết định thành lập hội đồng tuyển dụng

- Thông báo không trúng tuyển

- Thông báo trúng quyển

- Thư mời phỏng vấn

- Tờ trình bổ sung nhân sự đột xuất

 

Link Download: tại đây

 

Fatal error: Call to undefined function mb_strlen() in /home/html/ihrp.fis.com.vn/sites/all/modules/boost/boost.module on line 4218