FPT.IHRP - Phần mềm quản lý tổng thể nguồn nhân lực

Khách hàng

Tổng công ty Khí Việt Nam (PV Gas)

"FPT.iHRP đã đáp ứng được yêu cầu cấp bách của PV Gas về quản lý nhân sự theo định hướng tiêu chuẩn hóa, chuyên nghiệp hóa và đạt trình độ quốc tế"

PV Gas

Quy mô công ty

Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas) là công ty cổ phần, đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, hoạt động trên các lĩnh vực thu gom, vận chuyển, chế biến, tàng trữ, phân phối và kinh doanh các sản phẩm khí trên phạm vi toàn quốc.

PV GAS có cơ cấu tổ chức bao gồm: 14 Ban, Văn phòng thuộc cơ quan điều hành tổng công ty; 08 công ty trực thuộc; 01 ban quản lý dự án, ngoài ra còn 08 đơn vị thành viên do PV Gas nắm giữ cổ phần vốn góp chi phối và 04 đơn vị liên kết vốn.

Số lượng nhân viên của công ty trên 1200 người, hoạt động phân tán tại đơn vị ở TP.HCM, Vũng Tàu, Cà Mau và Cần Thơ.

Thực trạng

Trong những năm qua cùng với sự phát triển mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, số lượng CBNV đã tăng lên một cách nhanh chóng. Vì vậy, việc quản lý một cách hiệu quả công tác quản lý cán bộ, tuyển dụng, đào tạo, lao động tiền lương và chế độ chính sách cho người lao động được lãnh đạo PV Gas đặc biệt quan tâm.

Tuy nhiên, việc quản lý Nhân sự tại các đơn vị thành viên của PV Gas được thự hiện chủ yếu bằng file excel, word. Các dữ liệu chỉ có tính cục bộ, không chia sẻ với nhau. Các nghiệp vụ còn mang tính kinh nghiệm, thủ công, cần nhiều nhân lực và chưa thành hệ thống, bài bản.

Với thực trạng quản lý nhân sự còn tương đối thủ công, nên việc quản lý nhân sự chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý ngày càng cao của cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên môn nhằm thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của công ty.

Do đó PV Gas có nhu cầu xây dựng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp hoàn chỉnh, và trước hết là module Quản lý Nhân sự - là lĩnh vực mà PV Gas đang cần tin học hóa để quản lý công tác cán bộ, tuyển dụng, đào tạo, lao động tiền lương và chế độ chính sách... cho người lao động một cách hiệu quả, nhanh chóng, chính xác theo định hướng tiêu chuẩn hóa, chuyên nghiệp hóa và đạt trình độ quốc tế.

 Nhu cầu 
 • Xây dựng công cụ tin học hóa toàn bộ quá trình quản lý nhân sự, đào tạo, tuyển dụng, tiền lương, chế độ chính sách của PV GAS một cách hiệu quả, nhanh chóng, chính xác, có hệ thống theo định hướng tiêu chuẩn hóa, chuyên nghiệp hóa và đạt trình độ quốc tế.
   
 • Yêu cầu hệ thống chuẩn mở, có khả năng cập nhật, bổ sung chức năng và kết nối với các module khác của ERP nhằm đảm bảo thiết lập được một hệ thống ERP hoàn chỉnh trong tương lai.

 • Quản lý CBNV của PV Gas tại các phòng, ban, đơn vị thành viên của PV Gas tại TP HCM, Vũng Tàu, Cà Mau và Cần Thơ.
 Giải pháp 

FPT IS triển khai cho PV Gas 10 phân hệ của chương trình FPT.iHRP tại 1 văn phòng chính và 10 đơn vị thành viên của PV Gas.

Kết quả

Dự án hoàn thành triển khai trong vòng 10 tháng.

Hệ thống FPT.iHRP đáp ứng được các yêu cầu của PV Gas gồm:

Đáp ứng yêu cầu về quản lý

 1. Đáp ứng được nhu cầu quản lý của PV GAS trong hiện tại và tương lai.
 2. Thiết lập các chuẩn mực quản trị nhân sự.
 3. Là giải pháp sẵn có (module hóa).
 4. Dễ sử dụng, có nhiều tiện ích tiên tiến.
 5. Chuẩn hóa, có thể kết nối với các phần mềm quản lý khác theo chuẩn.
 6. Có thể mở rộng (số lượng user, site, ...), cập nhật thuận tiện.
 7. Tính bảo mật và giải pháp back up an toàn dữ liệu tốt.

Đáp ứng yêu cầu về chức năng

 1. Đáp ứng đầy đủ các quy định của Nhà nước, Tập đoàn, PV Gas, liên quan đến chế độ quản lý cán bộ, quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng, quản lý tuyển dụng, quản lý đào tạo, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ chính sách khác...
 2. Số liệu được kết nối giữa các Ban Phát triển nguồn nhân lực, Kế toán kiểm toán, Tổng Giám đốc PV GAS và các công ty trực thuộc PV GAS, đồng thời phải đảm bảo tính bảo mật thông tin trên đường truyền.
 3. Hệ thống cho phép toàn bộ cán bộ nhân viên của PV Gas có thể truy cập tại nơi làm việc, từ bên ngoài bằng cơ chế bảo mật VPN và sử dụng được chương trình theo phân quyền.
 4. Hệ thống xây dựng trên giao diện hoàn toàn WEB.
 5. Giao diện tiếng Việt dùng font Unicode.
 6. Có tính bảo mật cao, phân quyền chặt chẽ theo từng người sử dụng và nhóm người sử dụng, liên quan đến chức năng nhiệm vụ của các ban, công ty trực thuộc.
 7. Chạy trên môi trường Windows.
 8. Có phần tiện ích sao lưu số liệu (backup) thường xuyên để đảm bảo an toàn dữ liệu.
 9. Liên kết dữ liệu và truyền dữ liệu ra các tập tin khác như Excel, Access, SQL Server/ Web để thuận tiện cho việc tra cứu, trao đổi và truy xuất thông tin.
 10. Có công cụ tạo báo cáo (bảng biểu, đồ thị...) theo yêu cầu người sử dụng.
 11. Có công cụ báo cáo động để giúp người dùng có khả năng tự tạo báo cáo.
 12. Hệ thống được xây dựng phải có tính mở để thuận tiện cho việc phát triển mở rộng sau này.
 13. Hệ thống cho phép thiết lập công thức lương động, cho phép thiết lập từ một đến nhiều công thức lương khác nhau.
 14. Thông tin tiền lương và phụ cấp được mã hóa đảm bảo an toàn toàn tuyệt đối, không ai có thể xem được thông tin tiền lương nếu không có phân quyền từ hệ thống.
 15. Hệ thống cho phép thực hiện các qui trình phê duyệt online: duyệt phép online, ngoài giờ online, yêu cầu tuyển dụng online,...
 16. Có hệ thống cảnh báo, nhắc nhở công việc theo định kỳ (Hết hạn HĐLĐ, nghỉ hưu, bổ nhiệm lại, sinh nhật lãnh đạo...)

Đáp ứng các yêu cầu riêng

Chương trình cũng đáp ứng các yêu cầu riêng của PV Gas trong các phân hệ như Quản lý Nhân viên, Quản lý Tuyển dụng, Quản lý Chấm công...

Ví dụ trong phân hệ Quản lý Chấm công, do đặc thù lĩnh vực khai thác, kinh doanh khí, nên giờ lao động của PV Gas được phân theo các ca -kíp riêng, đòi hỏi phải có chương trình quản lý phù hợp và chương trình đã xây dựng thêm các tính năng đáp ứng yêu cầu này.

Fatal error: Call to undefined function mb_strlen() in /home/html/ihrp.fis.com.vn/sites/all/modules/boost/boost.module on line 4218