FPT.IHRP - Phần mềm quản lý tổng thể nguồn nhân lực

Khách hàng

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín - Sacombank

"Thời đại mới đòi hỏi một doanh nghiệp mạnh phải tập hợp được nhiều cá nhân có tư duy đột phá, vì chỉ có tư duy đột phá mới tạo ra sự khác biệt giữa thành công và thất bại, giữa người dẫn đầu và kẻ theo đuổi".

Sacombank

Năm 1991, Sacombank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) đầu tiên được thành lập tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) từ việc hợp nhất các hợp tác xã tín dụng đang lâm vào tình trạng khó khăn về tài chính do ảnh hưởng bởi tình trạng lạm phát phi mã.

Khát vọng của Sacombank là phát triển để khẳng định vị thế của thương hiệu Việt trên thương trường khu vực và thế giới. Trong giai đoạn 2011 - 2020, Sacombank Group quyết tâm trở thành Tập đoàn kinh tế đa chức năng, đa sở hữu, và là Tập đoàn kinh tế tư nhân tốt nhất khu vực Đông Dương.

Nhu cầu ứng dụng

Trước năm 2010, Sacombank sử dụng phần mềm tự xây dựng để quản lý nhân sự, tiền lương. Phần mềm này xây dựng trên nền Windows nên chỉ được cài ở một vài máy và chức năng đơn giản, chỉ đáp ứng nhu cầu lưu trữ thông tin nhân viên. Các thao tác nhân sự khác phải thực hiện bằng tay. Và không có sự chia sẻ thông tin chung cho toàn tập đoàn.

Cùng với sự phát triển của tập đoàn và định hướng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, Sacombank có nhu cầu đầu tư một chương trình quản lý tổng thể nguồn nhân lực hiện đại, quy mô để quản lý và phát triển nguồn nhân lực gần 9000 nhân viên tại 13 công ty thành viên. Đặc biệt là nhu cầu quản lý tập trung thông tin nhân sự, và dễ dàng chia sẻ dữ liệu cho các chi nhánh, công ty thành viên...

Đồng thời, là đơn vị luôn tiên phong đi mở đường và sẵn sàng chấp nhận vượt qua thách thức trên hành trình phát triển để tìm ra những hướng đi mới, Sacombank quyết tâm xây dựng quy trình làm việc trực tuyến với quy mô lớn trong các công việc quản lý nhân sự.

Giải pháp

Chương trình FPT.iHRP được ứng dụng tại 1 hội sở và toàn bộ các chi nhánh, phòng giao dịch của Sacombank trên toàn Việt  Nam, với quy mô user sử dụng lên tới 10.000 users.

Ngoài ra, Sacombank có nhu cầu kết nối hệ thống quản lý với chương trình web Tuyển dụng Online sẵn có của công ty. FPT IS đã xây dựng kết nối hệ thống với chương trình để mọi dữ liệu trên web Online được cập nhật vào hệ thống.

Bên cạnh đó, Nhu cầu quản lý đánh giá nhân viên của Sacombank rất chi tiết: Quản lý trên từng cá nhân. Mỗi cá nhân đều có một biểu mẫu đánh giá và sẽ được kiểm tra, thay đổi 3 tháng 1 lần. FPT IS đã xây dựng cho Sacombank công cụ đánh giá nhân viên này.

Kết quả

Thời gian thực hiện: 8 tháng.

Sacombank chính thức sử dụng tất cả các phân hệ của FPT.iHRP từ tháng 10/2010.

Kết nối thông tin: Toàn bộ thông tin nhân sự của Sacombank được chuẩn hóa và quản lý tập trung tại trụ sở chính (HO) của Ngân hàng. Toàn bộ cán bộ nhân sự của các công ty thành viên, chi nhánh, trung tâm giao dịch khác có thể truy cập, khai thác thông tin đồng thời và dễ dàng.

Phê duyệt online: Nhiều quy trình nhân sự của Sacombank đã được thực hiện trực tuyến, giúp nâng cao hiệu quả quản lý và tiết kiệm chi phí cho đơn vị. 

Kênh thông tin cho nhân viên: Ngoài ra, nhân viên Sacombank có thể thường xuyên truy cập website tra cứu thông tin để kiểm tra thông tin cá nhân và cập nhật các thông tin nhân sự của đơn vị. Do đó, đã giảm thiểu rất nhiều thời gian cho việc nhập liệu và hạn chế triệt để trùng lắp thông tin cá nhân của cán bộ nhân viên tại các bộ phận.

Tích hợp phần mềm khác: Core Banking T24

Ý kiến khách hàng

"FPT.iHRP giúp công tác quản lý nhân sự được xuyên suốt trong toàn hệ thống, chuẩn hóa dữ liệu, thông tin dữ liệu nhân sự được các cấp quản lý khai thác nhanh chóng phục vụ cho công tác đào tạo, thuyên chuyển, bổ nhiệm nhân sự...

Ngoài ra, công tác đào tạo, hỗ trợ của đơn vị triển khai FPT nhiệt tình, kịp thời, nhanh chóng trong công tác triển khai, giúp hoàn thành dự án trong thời gian ngắn (5 tháng) cho quy mô của ngân hàng lớn về quy mô, con người"

Ông Nguyễn Ngọc Nhân Dũng

Trưởng Bộ phận Quản lý Nhân sự Sacombank

Fatal error: Call to undefined function mb_strlen() in /home/html/ihrp.fis.com.vn/sites/all/modules/boost/boost.module on line 4218