FPT.IHRP - Phần mềm quản lý tổng thể nguồn nhân lực

Khách hàng

Ngân hàng Đông Á (Dong A Bank)

Đông Á quyết định đầu tư FPT.iHRP nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý Nguồn nhân lực của Ngân hàng đòi hỏi phải có sự quản lý tập trung và chia sẻ thông tin dễ dàng để phục vụ cho nhu cầu quản lý tổng thể.

FPT.iHRP giúp Đông Á quản lý tổng thể nguồn nhân lực dễ dàng và nhanh chóng

Ngân hàng Đông Á là một trong những ngân hàng hàng đầu Việt Nam luôn nỗ lực không ngừng trong việc đa dạng hóa dịch vụ, áp dụng cải tiến công nghệ để sáng tạo ra nhiều tiện ích vượt trội trong ngành tài chính ngân hàng, hướng tới xây dựng một ngân hàng đa năng - một tập đoàn tài chính vững mạnh. 

Hiện trạng & Nhu cầu

Với quy mô nhân sự trên 4300 nhân viên,  bao gồm 1 hội sở với  32 phòng ban - trung tâm; 4 công ty thành viên và 224 chi nhánh, phòng giao dịch, trung tâm giao dịch trên toàn quốc, vấn đề quản lý Nguồn nhân lực của Ngân hàng đòi hỏi phải có sự quản lý tập trung và chia sẻ thông tin dễ dàng để phục vụ cho nhu cầu quản lý tổng thể.

Giải pháp & Kết quả

Ngân hàng Đông Á đưa FPT.iHRP với đầy đủ các phân hệ quản lý tổng thể vào ứng dụng từ 2009.

Toàn bộ thông tin nhân sự được quản lý tập trung tại Hội sở. Công việc quản lý nhân sự của các chi nhánh, công ty con, trung tâm giao dịch trên toàn quốc được thông suốt, dễ dàng.

Chương trình quản lý FPT.iHRP được xây dựng trên nền web, nên các cán bộ nhân sự của các chi nhánh, công ty thành viên, trung tâm giao dịch... trên cả nước có thể truy cập vào hệ thống và khai thác, cập nhật thông tin một cách đồng thời, giúp tiết kiệm chi phí quản lý rất lớn cho Ngân hàng.

Fatal error: Call to undefined function mb_strlen() in /home/html/ihrp.fis.com.vn/sites/all/modules/boost/boost.module on line 4218