FPT.IHRP - Phần mềm quản lý tổng thể nguồn nhân lực

Khách hàng

Home Credit Viet Nam

Được thành lập vào năm 1997 tại Cộng hòa Czech, tập đoàn Home Credit hiện đang dẫn đầu thị trường tài chính tiêu dùng với tổng tài sản 8,8 tỷ Euro. Từ sau khi thành lập, Home Credit đã phát triển mạnh mẽ ở khu vực Trung và Đông Âu, Khối thịnh vượng chung các quốc gia độc lập, và Châu Á. Hiện tại, 53.900 nhân viên của tập đoàn đang phục vụ hơn 41 triệu khách hàng trên toàn cầu.

Home Credit đang sử dụng phần mềm FPT.iHRP version 2.0 từ năm 2009. Với tốc độ tăng trưởng nhanh về quy mô lẫn số lượng nhân sự, Home Credit một lần nữa lựa chọn FPT làm đối tác triển khai FPT.iHRP version 3.0 nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Các phân hệ được triển khai trong phiên bản mới gồm: Quản trị hệ thống, Quản lý nhân sự, Quản lý thông tin chấm công, Quản lý tiền lương, Quản lý bảo hiểm và Quản lý tuyển dụng và Dịch vụ cá nhân. 


Fatal error: Call to undefined function mb_strlen() in /home/html/ihrp.fis.com.vn/sites/all/modules/boost/boost.module on line 4218