FPT.IHRP - Phần mềm quản lý tổng thể nguồn nhân lực

Khách hàng

Công ty Cổ phần Thực Phẩm Masan (Masan Food Corp)

"Hội tụ và nuôi dưỡng khát vọng & tài năng để tìm kiếm sự đột phá nhằm nâng cao lợi ích của sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng. Chính vì vậy, khách hàng sẽ tưởng thưởng chúng ta bằng doanh số, lợi nhuận dẫn đầu và sự tăng trưởng bền vững."

Trích "Mục đích hoạt động" công ty Masan Consumer

Một trong bốn giá trị nền tảng của Massan đó là: Con người là tài sản, là nguồn lực cạnh tranh. Chính vì thế, Masan Consumer đặc biệt chú ý đến vấn đề đầu tư phát triển nguồn nhân lực. Đây cũng là lý do Massan quyết định chọn FPT.iHRP để xây dựng hệ thống quản lý tổng thể nguồn nhân lực của công ty.

Quy mô ứng dụng

Massan quyết định ứng dụng FPT.iHRP tại 1 Văn phòng chính và 6 nhà máy của công ty, với quy mô nhân viên hơn 5.500 người.

Thời gian thực hiện
 
9 tháng

Kết quả

Quản lý thông tin tập trung và kết nối thông tin:
Toàn bộ thông tin nhân sự của Masan được chuẩn hóa và quản lý tập trung tại Văn phòng chính. 6 nhà máy của Massan có thể truy cập vào hệ thống để sử dụng chương trình.

Tích hợp phần mềm khác: Oracle ERP

Fatal error: Call to undefined function mb_strlen() in /home/html/ihrp.fis.com.vn/sites/all/modules/boost/boost.module on line 4218