FPT.IHRP - Phần mềm quản lý tổng thể nguồn nhân lực

Khách hàng

Công ty Bất động sản Capitaland

CapitaLand là một trong những tập đoàn bất động sản lớn nhất Châu Á. Với trụ sở chính đặt tại Singapore, công ty đa quốc gia hoạt động trong các lĩnh vực chính như bất động sản, căn hộ dịch vụ, dịch vụ tài chính bất động sản, tập trung phát triển tại các thành phố lớn của Châu Á Thái Bình Dương và Châu Âu.

 

Là công ty đa quốc gia hoạt động trong các lĩnh vực chính như bất động sản, căn hộ dịch vụ, dịch vụ tài chính bất động sản, tập trung phát triển tại các thành phố lớn của Châu Á Thái Bình Dương và Châu Âu. Tại Việt Nam, Tập đoàn CapitaLand hiện diện đầu tiên ở hai thành phố lớn Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, chủ yếu trong lĩnh vực nhà ở và căn hộ dịch vụ.

Nhân sự của công ty tại Hà Nội và TP.HCM đã tăng lên gần 80 người. Với cam kết đầu tư dài hạn vào thị trường Việt Nam cũng như cam kết phát triển nguồn nhân lực phù hợp với chiến lược địa phương hóa, các hoạt động của CapitaLand chủ yếu được các nhân viên bản địa điều hành và thực hiện.

Hiện trạng & Nhu cầu

Tập đoàn CapitalLand sử dụng phần mềm nhân sự Peolpe Soft của Oracle. Tuy nhiên, Văn phòng tại TP HCM đã quyết định đưa FPT.iHRP vào ứng dụng.

Giải pháp

Triển khai các phân hệ: Quản trị hệ thống; Quản lý nhân viên; Quản lý đào tạo; Quản lý thôi việc; Quản lý bảo hiểm; Quản lý thông tin chấm công; Quản lý lương, thưởng, đãi ngộ; Website khai thác thông tin; Hệ thống báo cáo.

Kết quả

Hệ thống đang tiến hành chạy thử và đáp ứng tốt các nhu cầu của CapitalLand. Dự án dự kiến sẽ được đưa vào ứng dụng thực tế từ tháng 06/2011.

 

Fatal error: Call to undefined function mb_strlen() in /home/html/ihrp.fis.com.vn/sites/all/modules/boost/boost.module on line 4218