FPT.IHRP - Phần mềm quản lý tổng thể nguồn nhân lực

Khách hàng

Công ty Ajinomoto Việt Nam

Upon our 100th anniversary, we have established “Ajinomoto Group Way,” a set of values shared among all the companies in the Ajinomoto Group:

1. Create New Value
2. Pioneer Spirit
3. Social Contribution
4. Value People

Ajinomoto's President Message

 

Qui mô công ty:

  • 2500+ nhân viên
  • 1 VP chính (700 nhân viên)

  • 1 Nhà máy Biên Hòa (1800 nhân viên)

Thời gian thực hiện:

  • 8 tháng.

Tích hợp phần mềm khác:

  •  Microsoft Dynamic NAV
Fatal error: Call to undefined function mb_strlen() in /home/html/ihrp.fis.com.vn/sites/all/modules/boost/boost.module on line 4218