FPT.IHRP - Phần mềm quản lý tổng thể nguồn nhân lực

Tin tức

Form mẫu: Sổ tay nhân viên

Biểu mẫu sau đây giúp các anh chị có thể hình dung được cách làm "Sổ tay nhân viên" như thế nào?

Link download: tại đây

Fatal error: Call to undefined function mb_strlen() in /home/html/ihrp.fis.com.vn/sites/all/modules/boost/boost.module on line 4218