FPT.IHRP - Phần mềm quản lý tổng thể nguồn nhân lực

Tin tức

Form mẫu: Sổ tay nhân viên

Biểu mẫu sau đây giúp các anh chị có thể hình dung được cách làm "Sổ tay nhân viên" như thế nào?

Link download: tại đây