FPT.IHRP - Phần mềm quản lý tổng thể nguồn nhân lực

Tin tức

Cách tính lương hưu

Đây là thông tin tham khảo về cách tính lương hưu. Tính năng này đã tích hợp vào Hệ thống nhân sự tiền lương của FPT.iHRP.

Lương hưu = Tỷ lệ được hưởng lương hưu X Lương bình quân đóng BHXH

 Tính tỷ lệ hưởng lương hưu theo thời gian đóng BHXH :

15 năm đầu = 45%, cộng thêm 2% (nam) hoặc 3% (nữ) cho mỗi năm tiếp theo. Lương hưu tối đa không quá 75%.

 
Tính lương bình quân (gia quyền) đóng BHXH :

Toàn bộ thời gian đóng BHXH được hưởng lương (hệ số) theo khu vực nhà nước :

Tính bình quân 5 năm cuối :   nếu tham gia BHXH từ trước 1995

Tính bình quân 6 năm cuối :   nếu tham gia BHXH từ trước 2001

Tính bình quân 8 năm cuối :   nếu tham gia BHXH từ trước 2007

Tính bình quân 10 năm cuối : nếu tham gia BHXH từ 2007 trở đi

Toàn bộ thời gian đóng BHXH được hưởng lương theo khu vực không nhà nước : Tính bình quân toàn bộ thời gian đóng BHXH

Có thời gian hưởng lương theo khu vực nhà nước và không nhà nước:

(L1 + L2)/ toàn bộ thời gian đóng BHXH

L1 = lương trong khu vực nhà nước tính bình quân (như trên) nhân tổng số tháng trong khu vực nhà nước

L2 = tổng tiền lương toàn bộ thời gian đóng BHXH trong khu vực không nhà nước

 
ĐIỀU KIỆN NHẬN LƯƠNG HƯU

Người lao động có ít nhất 20 năm đóng BHXH và nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuồi;

Nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi có ít nhất 15 năm làm công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm hoặc làm ở nơi có phụ cấp khu vực từ 0,7 trở lên;

Mỗi năm nghỉ trước tuổi hưu nêu trên bị tính giảm 1% nếu khả năng lao động bị suy giảm từ 61% trở lên:

+ Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi

+ Không kể tuổi đời nếu có ít nhất 15 năm làm công việc đặc biệt nặng nhọc độc hại.

Thời gian nhận lương hưu: tháng kế tiếp ngay sau khi đủ điều kiện

Những người có thời gian đóng BHXH trên 30 năm (nam), 25 năm (nữ) được nhận thêm khoản trợ cấp 1 lần ngay tháng đầu tiên hưởng lương hưu. Mức trợ cấp cho mỗi năm là 0,5 tháng lương bình quân tính từ năm thứ 31 (nam) hoặc 26 (nữ) trở đi.
 
Có thể tham khảo tra cứu văn bản (Luật BHXH, Nghị định 152)

 

 

Fatal error: Call to undefined function mb_strlen() in /home/html/ihrp.fis.com.vn/sites/all/modules/boost/boost.module on line 4218