Sản phẩm

FPT.iHRP - Luồng sinh khí mới
Được xây dựng trên cơ sở quản lý tổng thể, FPT.iHRP không chỉ đơn thuần là một phần mềm quản trị nhân sự, mà còn mang đến cho các doanh nghiệp một phương thức quản lý hiện đại và hiệu quả đối với tài sản quý giá nhất - đó là nguồn nhân lực.
Liên minh nước giải khát chiến lược S
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sà
Được thành lập từ năm 1992, Ngân h
Ngân hàng Hong Leong Berhad ("Ng