Sản phẩm

FPT.iHRP - Luồng sinh khí mới
Được xây dựng trên cơ sở quản lý tổng thể, FPT.iHRP không chỉ đơn thuần là một phần mềm quản trị nhân sự, mà còn mang đến cho các doanh nghiệp một phương thức quản lý hiện đại và hiệu quả đối với tài sản quý giá nhất - đó là nguồn nhân lực.
Công ty TNHH International Simply Mart
Lầu 10, 17-19 Tôn Thất Tùng, phường P
Parkson là thành viên của tập
Hàng trăm doanh nghiệp đã ứng dụng và đang thành công hơn mỗi ngày với FPT.iHRP
Công ty TNHH De Heus
Công ty TNHH KPMG
Home Credit Viet Nam
Công ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPB FC)
Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-Ichi Việt Nam
Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP)
Công ty Ajinomoto Việt Nam
Tổng công ty Khí Việt Nam (PV Gas)
Công ty Cổ phần VNG
Công ty Cổ phần Thực Phẩm Masan (Masan Food Corp)